Prof. Dr. İlhan Kocaarslan

Google Scholar Scopus ORCIDID

Yayınlar

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Kocaarslan, İ., “Application of adaptive control concept in a 750 M W coal fired power plant”, Control Engineering Practice, 2(6), 1076, (1994).
 • Çam, E., Kocaarslan, I., “Load Frequency Control in Two Area Power Systems Using Fuzzy Logic Controller”, Energy Conversion and Management, 46(2), 233-243 (2005).
 • Çam, E., Kocaarslan, I., “A Fuzzy Gain Scheduling PI Controller Application for an Interconnected Electrical Power System”, Electric Power Systems Research, 73(3), 267-274 (2005).
 • Kocaarslan, İ., Çam, E., “Fuzzy logic controller in interconnected electrical power systems for load-frequency control”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 27(8), 542-549, (2005).
 • Kocaarslan, İ., Çam E., Tiryaki H., “A Fuzzy Logic Controller Applıcation for a Thermal Power Plants”, Energy Conversion and Management, 47(4), 442-458, (2006).
 • Kocaarslan, İ., Çam E., “An adaptive control application in a large thermal combined power plant”, Energy Conversion and Management, 48(1), 174-183, (2007).
 • Kocaarslan, İ., Çam E., “Experimental Modelling and Simulation with Adaptive Control of Power Plant”, Energy Conversion and Management, 48(3), 787-796, (2007).
 • Gözde H., Taplamacıoğlu M.C., Kocaarslan İ.ve Şenol M.A., “İki Bölgeli Ara ısıtmalı Termal Güç Siteminin Yük-Frekans Kontrolü için Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Tabanlı PI Kontrolör’’ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 2010 Cilt 30 Sayı 1, Sayfa 13-22.
 • Eke, İ., Taplamacıoğlu,M. C., Kocaarslan, İ., “Yapay Arı Kolonisi Algoritması Tabanlı Kararlı Güç Sistemi Dengeleyicisi Tasarımı”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2011)
 • Gözde. H.,Taplamacıoğlu,M. C., Kocaarslan, İ., “Comparative Performance Analysis of Artificial Bee Colony Algorithm in Automatic Generation Control for İnterconnected Reheat Thermal Power System”, Electrical Power and Energy Systems, 42, 167–178, (2012).
 • Kocaarslan İ., Akçay M.T., Ulusoy S.E. , Bal E., Tiryaki H., "Creation of a dynamic model of the electrification and traction power system of a 25 kV AC feed railway line together with the analysis of different operation scenarios using Matlab/Simulink", Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, Vol. 25, No. 5, 4254-4267, 2017
 • Kocaarslan İ., Akçay M. T., Akgündoğdu A., Tiryaki H., “ The Comparison of the ANN and ANFIS Methods for the Prediction of Voltage Drop on an Electric Railway Line”, Istanbul University-Journal of Electrical & Electronics Engineering, Accepted Paper, 19.04.2017.
 • Karaman S., Kocaarslan İ., Tiryaki H., Bal E.,“The Modelling Recorded Faults In Railways and Prediction”, Istanbul University-Journal of Electrical & Electronics Engineering, Vol. 17(2), pp. 3417-3423, June 2017.
 • Akçay M., T., Kocaarslan İ., , Determination of distance between ac traction power centers with a designed model depending on operational datas in a 25 kV AC railway line using artificial intelligence methods, International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 13, Issue 11, 18-27, 2017.v
 • Kocaarslan, İ., Akçay, M. T., “Analysis of electrical and operational effects of the supply voltage specification together with the comparison of 750 V and 1500 V DC option: A case study of a railway line“, Journal of Scientific and Engineering Research , Vol. 4, Issue 12, 168-174, 2017.
 • Kocaarslan, İ., Akçay, M. T., Calculation of the Effects of the Traction Force Curve to the Catenary Voltage With a Comparison of Two Different Curve Levels in a Railway Line, Journal of Scientific and Engineering Research , Accepted Paper, 1-10, 2017.
 • Kocaarslan, İ., Akçay, M., T., Akgündoğdu, A., Tiryaki, H., The comparison of the ANN and SVM Methods for the Prediction of Voltage Drop on a Subway Line, International Journal of Engineering Research and Advanced Development (IJERAD), 1-10, 2017 .
 • Kocaarslan, İ., Kart, S., Genc, N., Uzmus, H., Design and Application of PEM Fuel Cell-Based Cascade Boost Converter, Electrical Engineering, 101-4, 1323-1332, 2019
 • Kocaarslan, İ., Kart, S., Altun, Y., Genc, N., Lyapunov Based PI Controller for PEM Fuel Cell Based Boost Converter International Journal of Renewable Energy Research,10-1, 275-280, 2020

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 • Unbehauen, H., Kocaarslan, İ., “International Journal of Engineering Research and Advanced Development”, Eurepean Simulation Multiconference (ESM), Nürnberg (GERMANY), 10-13, June 1990.
 • Unbehauen, H., Kocaarslan, İ., “Experimental Modelling and Adaptive Power Control of a 750 MW Once-Through Boiler”, International Federation of Automatic Control (IFAC) 1lth World Congress, Talling (USSR), 13-17 August 1990.
 • Unbehauen, H., Keuchel,U., Kocaarslan, İ., „Real-time adaptive control of electrical power and enthalpy for a 750 MW once-through boiler”, Proceedings IEE CONTROL 91, Edinburgh (GB) 42-47, 1991.
 • Kocaarslan, İ., “Application of adaptive control concept in a 750 MW coal fired power plant”, International Federation of Automatic Control (IFAC) 12* World Congress, Sydney (AUSTRALIA), 711-718, 18-23 July 1993.
 • Kocaarslan, İ., Köhler T., “Regelkonzept für die Mühler NV40 mit Strömungskupplung”, Energitechmischen Kollogium, Veranstaltung von TU DRESDEN, 22-23 October 1993.
 • Kocaarslan, İ., Becker, F., Fechner H., “The Concept and implications of closed loop mili speed control tested on a NV40 mili in a coal fired power plant”, Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS'95), İstanbul –Türkiye, 11-14 July 1995.
 • Yeğin, E.M., Kocaarslan, İ., Katircioğlu, A., "Application of Fuzzy Control Concept in a 750 MW Coal Fired Power Plant”, European Control Conference ECC'99, KARLSRUHE,31 August - 3 September 1999.
 • Kocaarslan, İ., Akalın, G., Yeğin E.M., “Application of Fuzzy Reasoning to Load-Frequency Control in Power Systems”, European Control Conference ECC'99, KARLSRUHE, 31 August - 3 September 1999.
 • Kocaarslan, İ. Coşkun G. “Design for The CHP/CC Plants and Increasing Efficiency”, TPE-2002, The fırst International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Baku - Azerbaijan Republic, 23-25 April 2002.
 • Çam E., Kocaarslan İ., “Generation Electricity By Means of a New Type Blade”, First International Conference on Technical&Phsical Problems in Power Engineering, Baku, Azerbaycan, 673-675, 2002.
 • Çam E., Kocaarslan İ., İskender İ., Taplamacıoğlu C., “Load Frequency Control in a Single Area Power System Using Fuzzy Logic Controller”, 3rd International Advanced Technologies Symposium, Gazi Üniversitesi, Ankara, 10-17, 18-20 August 2003.
 • Çam E., Lüy M., Kocaarslan İ., Taplamacıoğlu C., “Defect Detection in a Cantilever Beam from Vibration Data”, ELECO’03 Third International Conference on Electrical & Electronics Engineering, Bursa, 212-216, 3-7 December 2003.
 • Çam E., Kocaarslan İ., Lüy M., “A Fuzzy PI Controller Appplication for an Electrical Power System”, 2nd International Conference on TPE, Tabriz, Iran 145-149, 6-8 September 2004.
 • Kocaarslan İ., Çam E., Tiryaki H., “An Investigation of Cleanness in Boilers of Thermal Power Plants with Fuzzy Logic Controller”, 2nd International Conference on TPE, 668-672, 6-8 September 2004.
 • Kocaarslan İ., Çam E., Tiryaki H., Taplamacıoğlu M. C., “A Fuzzy PI Controller Application In Boilers Of Thermal Power Plants”, ELECO’05 Fourth International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, 7-11 December 2005.
 • Kocaarslan İ., Çam E., Tiryaki H., Akbıyık B., “Bir Termik Elektrik Santralinde Kontrol Yönteminin Üretime Olan Etkilerinin Karşılaştırılması”, 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Kırıkkale, 402-414, 16-17 Kasım 2006.
 • Lüy M., Kocaarslan İ Çam E., Taplamacıoğlu M. C., “Load Frequency Control in a Single Area Power System by Artificial Neural Network (ANN) ”, 4th International Conference on TPE, 2008. 4-6 September 2008 Pitesti, Romania.
 • Gözde H., Taplamacıoğlu M.C., Kocaarslan İ., Çam E., “Particle Swarm Optimization based Load Frequency Control in a Single Area Power System”, ”, 4th International Conference on TPE, 2008. 4-6 September 2008 Pitesti, Romania.
 • Gözde H., Taplamacıoğlu M.C., Kocaarslan İ., “A Swarm Optimization Based Load Frequency Control Application in a Two Area Thermal Power System”, ELECO 2009, 6th International Conference On Electrical And Electronics Engineering, 5-8 November 2009, Bursa, TURKEY
 • Gözde H., Taplamacıoğlu M.C., Kocaarslan İ., Hardalaç, F.,“A Small Hydro Power Plant Lfc With Quadratic Optimal Regulator Supported By Optimization Algorithms”, TPE-Conference 5th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering ICTPE-2009 University of the Basque Country, 3-5 September 2009, Bilbao, Spain.
 • Kocaarslan, İ., Karaman, S., Apaydın, İ., Gör, E., “Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi ve TCDD’de Uygulanması”, I. Uluslararası Raylı Sistemler Çalıştayı, 11-13 October 2012, Karabük.
 • Akçay M. T., Kocaarslan İ., 2013, DA Beslemeli Raylı Sistemlerde Araç Akımının Ray Toprak Gerilimine Etkisinin Analizi, (ISERSE’13), 2. Uluslar arası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu, 9-11 Ekim 2013, Karabük, Türkiye, 1-7.
 • Akçay M. T., Kocaarslan İ., 2014, DC beslemeli bir şehir içi demiryolu hattında optimum voltaj seçimi, Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı (TRANSİST 2014), 19-20 Aralık 2014, İstanbul, Türkiye, İstanbul, İETT, 385-390.
 • Kocaarslan İ., Karabacak A., Tiryaki H., “PRISMA and FTA Applications on Railway Safety Management System”, International Congress on Advanced Railway Engineering, İstanbul, 211-215, 2-4 Mart 2015.
 • Karaman S., Kocaarslan İ., Tiryaki H., “Application of Artificial Neural Networks for Safety Management Systems in Railways”, International Congress on Advanced Railway Engineering, İstanbul, 262-267, 2-4 Mart 2015.
 • Kocaarslan İ., Karabacak A., Tiryaki H., Bal E., “Risk Matrix Application in Railways”, International Congress on Advanced Railway Engineering, İstanbul, 279-283, 2-4 Mart 2015.
 • Kocaarslan İ., Kocak Y., Tiryaki H., “Demiryolu Emniyet Yönetim Sisteminde RAMS ve Regresyon Analizi”, TRANSIST 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, İstanbul, 361-370, 17-19 Aralık 2015.
 • Kocaarslan İ., Akçay M. T., Tiryaki H., 2016, 1500 V DC beslemeli bir demiryolu hattının güç sisteminin modellenmesi ve analizi, Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı (TRANSİST 2016), 01-03 Aralık 2016, İstanbul, Türkiye, İstanbul, İETT, 147-158.
 • Guzeller E., Akçay M. T., Albayrak B. B., Kocaarslan İ., Ersoy A., Tiryaki H., “1500 V DC Beslemeli Bir Demiryolu Hattı Trafo Yerleşiminin Optimizasyonu ve Sultangazi-Arnavutköy Hattına Uygulanması”, Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı (TRANSİST 2017), İSTANBUL, 572-579, 02-04 Kasım 2017.
 • Ünal, A., Kocaarslan, İ., Akkuş, H., Analysis of Brake Dynamics and Brake Pad Wear in Train Sets with the Help of Mapped Pressure Sensor, Iserse 4th International Symposium on Railway System Engineering, 2018

 

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • İlhan Kocaarslan, Berat Berkan Ünal, Oğulcan Durmuşoğlu, Adil Çakmak, Alper Emre Özden, Simay Akay & Tugrul Daim "Next Generation Roadmapping- Demand Response in Grid Operations" ISBN 978-3-031-38574-2, 2023
 • Kocaarslan,İ., Ordys,A., Grimble, M., “Automation and Control of Combined Processes”, U.K, 2002. ISBN 978-1-84826-436-6
 • Kocaarslan İ., “Application of Adaptive Control Concept in 750 MW Coal Fired Power Plant”, Power Plant Applications of Advanced Control Techniques ISBN:978-3-902655-11-0 Publisher:Process Eng Engineering GmbH,Austria, 2010.
 • Kocaarslan İ., Çam E., “An Application of Fuzzy Logic for The Load-Frequency Control of Hydroelectrical Power Plants”, Power Plant Applications of Advanced Control Techniques ISBN:978-3-902655-11-0 Publisher:Process Eng Engineering GmbH,Austria, 2010.Austria, 2010.
 • Tiryaki H., Kocaarslan İ., "Modern Optimization Methods in Electrıcal Load Dispatch Systems", in: Academic Studies in Engineering, ISBN: 978-605-288-611-3, Prof. Murat HATİPOĞLU and Assist. Prof. Kadir GÜNDOĞAN, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp. 41-64, October 2018.
 • Tiryaki H., Kocaarslan İ., "Modern Control Methods in Electrıcal Load Dispatch Systems", in: Academic Studies in Engineering, ISBN: 978-605-288-611-3, Prof. Murat HATİPOĞLU and Assist. Prof. Kadir GÜNDOĞAN, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp. 65-92, October 2018.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Çam E., Kocaarslan İ., “Tek Bölgeli Güç Sistemlerinde Bulanık Mantık ile Yük-Frekans Kontrolü”, Teknoloji, Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 73-77, (2003).
 • Çam E., Kocaarslan İ., “Load-Frequency Control in Two Area Power System”, Teknoloji, Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),197-205, 2004.
 • Lüy M., Kocaarslan İ., Çam E., “Bir Termik Elektrik Santralinde Yapay Sinir Ağları Kontrolörün Etkilerinin İncelenmesi”, Int.J.Eng. Research&Development, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 1(1), 42-46, January 2009.
 • Kocaarslan İ., Tiryaki H., “PSO-PID ve FGPI Kontrolörlerin bir Termik Santralda Karşılaştırılması (Comparison of PSO-PID and FGPI Controllers on a Thermal Power Plant), Int.J.Eng. Research&Development”, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2(1), 42-46, January 2010, Pages 39-44.
 • Kocaarslan İ., Çam, E.,Tiryaki H., “An Investigation Of Productivity In Boilers Of Thermal Power Plants With Fuzzy Gain Scheduled PI Controller”, Int.J.Eng. Research&Development, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2(1), 42-46, January 2010, Pages 45-49.
 • Kocaarslan İ., Tiryaki H., “ Yük Dağıtım Sistemlerinde Karışık Tamsayı Programlama Algoritması ile Optimizasyon (Optimization with Mixed Integer Programming Algorithm in Load Distribution System)”, Int.J.Eng.Research & Development,Vol.7, No.1, pp. 2-11, January 2015.
 • Tiryaki H., Çağışlar A. S., Akgündoğdu A., Kocaarslan İ., “Elektrikli Araçlar İçin Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Değiştirilebilir Manyetik Alan Uygulaması (Commutable Magnetic Field on Brushless Direct Current Motor for Electrical Vehicle)”, Int.J.Eng.Research & Development,8(2), 37-45, June 2016.
 • Akçay M., T., Kocaarslan İ., , Determination of distance between ac traction power centers with a designed model depending on operational datas in a 25 kV AC railway line using artificial intelligence methods, International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 13, Issue 11, 18-27, 2017.
 • Kocaarslan, İ., Akçay, M. T., “Analysis of electrical and operational effects of the supply voltage specification together with the comparison of 750 V and 1500 V DC option: A case study of a railway line“, Journal of Scientific and Engineering Research , Vol. 4, Issue 12, 168-174, 2017.
 • Kocaarslan, İ., Akçay, M. T., Calculation of the Effects of the Traction Force Curve to the Catenary Voltage With a Comparison of Two Different Curve Levels in a Railway Line, Journal of Scientific and Engineering Research , Vol. 4, Issue 12, 394-400, 2017
 • KOCAARSLAN, İ , Akçay, M , Akgündoğdu, A , Tiryaki, H . (2018). The Comparison of the ANN and SVM Methods for the Prediction of Voltage Drop on a Subway Line. International Journal of Engineering Research and Development , 10 (1) , 56-65 . DOI: 10.29137/umagd.352946
 • AKÇAY, M , KOCAARSLAN, İ . (2019). Matlab/Simulink Yardımıyla Çok-Araçlı Sinyalizasyon Sisteminin Simülasyonu ve Tren Zaman Çizelgesinin Tasarımı. El-Cezeri Journal of Science and Engineering , 6 (3) , 799-807 . DOI: 10.31202/ecjse.579940
 • AKÇAY, M , KOCAARSLAN, İ . (2019). Dinamik Model Algoritması ile 1500 V DC Beslemeli Bir Metro Hattında Katener Kısa Devre Durumunun Analizi. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 143-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hafebid/issue/49242/571931
 • AKÇAY, M , KOCAARSLAN, İ . "1500 V DC Beslemeli Bir Metro Hattında Minimum Araç İşletme Geriliminin Performans Verilerine Bağlı Olarak Belirlenmesi". Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 84-92

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kocaarslan, İ., Yeğin, M., Katırcıoğlu A., “Bir Enerji santralinin deneysel modeli ve simülasyonu”, TOK'98 - Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, İstanbul- Türkiye, 15-16 EKİM 1998.
 • Akalın, G., Kocaarslan, İ., Yörükeren, N., Erfıdan T., “İki Bölgeli Bir Güç Sistemi İçin Yük Frekans kontrolünde kullanılan PI kontrolörün kazancının bulanık mantık ile programlanması”, TOK'98 - Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, İstanbul – Türkiye, 15-16 EKİM 1998.
 • Kocaarslan İ.,Çam E., “İki Bölgeli Enterkonnekte Güç Santrallerinin Yük-Frekans Kontrolü”, TOK’02 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 631-637, Ankara, 9-11 Eylül 2002
 • Ünver, H. M. Kocaarslan, İ. Çelik V., PLC ile 60 KW İndüksiyonlu Çelik Tav Fırınında Güç Frekans Kontrolü TOK'02 -Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, ODTÜ – Ankara, 237 - 244, 9-11 Eylül 2002.
 • Kocaarslan,İ. Taplamacıoğlu,C. Eke,İ. Akbıyık, B., ”Kırıkkale Bölgesi Hidroelektrik Santralleri ve Su Potansiyeli”, 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu, 533-539, 10-11 Haziran 2003.
 • Kocaarslan,İ. Özden,M. Tiryaki H., “Kırıkkale Belediyesi ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İçin Kojenerasyon Santrali Önerisi”, 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu, 539-545, 10-11 Haziran 2003.
 • İşler, M., Kocaarslan, İ., Taplamacıoğlu, C., Uslu M. F., “Kırıkkale'de Kurulabilecek Petrokimya Tesisleri ve Gübre Fabrikasının Değerlendirilmesi, 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu, 563-569, 10-11 Haziran 2003.
 • Tiryaki H., Kocaarslan İ., Çam E., Akbıyık B., “Bir Termik Santralde Güç ve Entalpi Kontrolünün Bulanık Mantıkla Sağlanması”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 23-25 Haziran 2004
 • Kocaarslan İ.,Çam E., Eke İ., Tiryaki H., “Bir Hidroelektrik Santralde Bulanık Mantık Kontrolör Uygulaması”, TOK’05 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 563-568, İstanbul, 2-3 Haziran 2005
 • Gözde H., Kocaarslan İ., Taplamacıoğlu M.C., Çam E.,“İki Bölgeli Güç Sisteminde Parçacık Sürüsü Algoritması İle Yük-Frekans Kontrolü Optimizasyonu”, ELECO’08 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 212-216, 26-30 Kasım 2008.
 • Tiryaki H., Bulut M., Kocaarslan İ., Taplamacıoğlu M.C., “Termik Santralların Kontrol Sistemlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Verimlilik”, ELECO’08 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 212-216, 26-30 Kasım 2008.
 • Kocaarslan, İ., Bal, E., Gümüş, K., Tiryaki, H., “Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO) Yönteminin Güç Sistemi Kararlı Kılıcısında (PSS) Uygulanması”, ELECO’12, Bursa, 29 Kasım - 01 Aralık 2012.
 • Kocaarslan, İ., Gümüş, K., Bal, E., Tiryaki, H., “Modern Optimizasyon Yöntemleri (ABC, PSO) ile Yük-Frekans Kontrolü”, ELECO’12, Bursa, 29 Kasım - 01 Aralık 2012.
 • Kocaarslan İ., Kocak Y., Tiryaki H., “TCDD ve AB Ülkelerinin Demiryolu Emniyet Yönetim Sisteminde RAMS Parametreleri ve Risk Analizi İlişkisi”, ROTRASA 2015 Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongre Fuar ve Sergisi, Ankara, 456-461, 07-08 Aralık 2015.